bufo-

(Latin: toad)


Bufo
Bufo marinus
Bufonidae
bufotenin
bufotenine
bufotherapy
bufotoxin